Aktuelle Zertifikatskurse Kinderschutzfachkraft

Start: Oktober 2017

9. Oktober 2017 - 9. Januar 2018: Fachkraft im Kinderschutz (Anbieter: Bundesarbeitgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e.V.)