Aktuelle Zertifikatskurse Kinderschutzfachkraft

Start: September 2017

4. September 2017 - 15. Februar 2018: Zertifikatskurs Kinderschutz (Anbieter: Fachhochschule Münster)

11.September - 2. Oktober 2018: Zertifikatskurs Kinderschutzfachkraft (Anbieter: Bildungsakademie BiS)


Start: Oktober 2017

9. Oktober 2017 - 9. Januar 2018: Fachkraft im Kinderschutz (Anbieter: Bundesarbeitgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e.V.)